Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77164
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Анархізм в Україні: теорія, історія, практика
Authors Бондаренко, М.О.
Keywords анархізм
анархизм
anarchism
держава
государство
state
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77164
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бондаренко М.О. Анархізм в Україні: теорія, історія, практика [Текст] / М.О. Бондаренко; наук. кер. В.В. Сухонос // Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 19 квітня 2019 р. / ред.кол.: В.М. Власенко, С.І. Дегтярьов та ін. – Суми: СумДУ, 2019. – С. 119-123.
Abstract Широкий пласт наукових робіт присвячений дослідженню теми пошуку Україною свого шляху. Серед цих публікацій, темі існування анархії в умовах сучасного світу приділено досить мало уваги. На нашу думку подібний підхід до цього питання не в останню чергу призвів до фактичного нерозуміння українцями поняття анархії та анархізму та синонімічного ототожнення даних понять, як один з одним, так і з безвладдям. Під поняттям анархії слід розуміти перш за все відсутність будь-якого державного апарату, що керував би суспільними відносинами, на противагу йому, на перший план виходить саме розвинене громадянське суспільство. Анархізмом же є суспільно-політична течія, що прагне до визволення особистості, та знищення державного апарату, з переданням функцій державного управління широким масам.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
967
France France
1
Georgia Georgia
1
Germany Germany
65
Netherlands Netherlands
958
Poland Poland
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
964
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
135

Downloads

Georgia Georgia
1
Poland Poland
1
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
965
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Bondarenko_anarchism.pdf 643,36 kB Adobe PDF 970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.