Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77378
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Матеріалознавство та технологія матеріалів (у схемах і завданнях)
Authors Hovorun, Tetiana Pavlivna  
Haponova, Oksana Petrivna  
Marchenko, Stanislav Viktorovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9384-5250
http://orcid.org/0000-0002-4866-0599
http://orcid.org/0000-0001-5260-543X
Keywords технологія матеріалів
матеріалознавство
прикладна механіка
materials technology
material science
applied mechanics
технология материалов
технология материалов
прикладная механика
Type Schoolbook
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77378
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Матеріалознавство та технологія матеріалів (у схемах і завданнях) [Текст]: навч. посіб. / Т.П. Говорун, О.П. Гапонова, С.В. Марченко. — Суми: СумДУ. — 163 с.
Abstract У навчальному посібнику стисло викладено зміст основних положень дисципліни, наведено схеми процесів отримання та оброблення матеріалів, характеристики сталей і сплавів, чавунів, кольорових сплавів і неметалевих матеріалів, а також подано мету та завдання вивчення матеріалу і необхідні рекомендації щодо вивчення курсу, питання для самоперевірки та посилання на необхідну для вивчення матеріалу літературу. Навчальний посібник також містить матеріал для додаткового вивчення питань вимірювання твердості матеріалів, розгляду та освоєння типів подвійних діаграм металів і сплавів. Наведені приклади виконання курсової роботи (індивідуального домашнього завдання) дозволяють студентам якісно та більш повною мірою опрацювати матеріал і виконати завдання. Розроблений для підготовки майбутніх фахівців із вищою освітою за спеціальностями 131 "Прикладна механіка", 132 "Матеріалознавство", 133 "Галузеве машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування", 144 "Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання. Його зміст відповідає робочим програмам і навчальним планам підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Матеріал, викладений у навчальному посібнику, сприяє формуванню певного технічного рівня студентів, а також допоможе під час виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт, дипломних проектів і магістерських робіт. Посібник буде корисним для викладачів вищенаведених спеціальностей.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Bulgaria Bulgaria
2027
China China
2034
Croatia Croatia
1
Czechia Czechia
1
Germany Germany
1280014703
Ireland Ireland
5420593
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1137661221
Poland Poland
1683792269
Slovakia Slovakia
1
Slovenia Slovenia
1
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
1855610294
United Kingdom United Kingdom
120216
United States United States
1324580333
Unknown Country Unknown Country
2023432718

Downloads

Austria Austria
2719736
Belgium Belgium
5420588
Bulgaria Bulgaria
1
Croatia Croatia
1
Czechia Czechia
2719744
Finland Finland
1
France France
147538
Germany Germany
1347896
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
61741
Netherlands Netherlands
10841178
Poland Poland
1683792270
Russia Russia
20334472
Slovakia Slovakia
69148839
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
1855610296
United Kingdom United Kingdom
29827773
United States United States
2023432718
Unknown Country Unknown Country
364079848

Files

File Size Format Downloads
Hovorun_materialoznavstvo.pdf 8,03 MB Adobe PDF 1774517348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.