Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77435
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми модернізації фізичного виховання та шляхи їх вирішення у закладах вищої освіти України
Authors Оксьом, П.М.
Keywords фізична підготовка студентів
физическая подготовка студентов
physical preparation of students
фізичне виховання
физическое воспитание
physical education
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77435
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Оксьом, П.М. Проблеми модернізації фізичного виховання та шляхи їх вирішення у закладах вищої освіти України [Текст] / П.М. Оксьом // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту [Текст]: тези доповідей VІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. – Суми: СумДУ, 2019. – С. 44-47.
Abstract З метою входження до європейського освітнього простору Україна здійснює модернізацію своєї освіти. Однією з найбільш актуальних є проблема реформування галузі фізичного виховання, але на сьогоднішній день кардинальних змін для вирішення цієї проблеми не здійснено. За твердженням фахівців, кількість студентів, що займаються в спеціальних медичних групах (СМГ) складає в Україні в середньому 20–25%, а в деяких вищих закладах освіти досягає 40% і прогнозується його подальше збільшення до 50% від загального контингенту студентів. Стан здоров’я населення України турбує навіть міжнародну спільноту. ЮНЕСКО оголосило Україну «країною вимираючого етносу». За даними Г. Л. Апанасенко, Україна посідає 2 місце в світі за темпами депопуляції, 1-2 місце в Європі за смертністю від серцево-судинних захворювань, у студентів у 20–24-річному віці «біологічний вік» перевищує паспортний вік на 10–15 років, що є наслідком процесів гіподинамії і гіпокінезії у студентської молоді. Протиріччя між декларованими на державному рівні цінностями і реальним станом фізичного виховання у вищих закладах освіти України зумовили вибір теми даного дослідження. Мета – виявити основні проблеми модернізації фізичного та запропонувати шляхи їх вирішення в вищих закладах освіти України.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
43
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
49

Downloads

Germany Germany
49
Ukraine Ukraine
44
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Oksom_physical_education.pdf 941,45 kB Adobe PDF 95

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.