Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77479
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Про варіанти диверсифікації виробництва великими підприємствами промислового регіону в умовах економічної кризи
Other Titles On options for diversification of production by large enterprises in the industrial region in the economic crisis
О вариантах диверсификации производства крупными предприятиями промышленного региона в условиях экономического кризиса
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Derevyanko, Bogdan Volodymyrovych
Keywords диверсифікація виробництва
диверсификация производства
diversification of production
великі промислові підприємства
крупные промышленные предприятия
large industrial enterprises
криптовалюта
криптовалюта
cryptocurrency
«майнінг»
«майнинг»
«mining»
переваги
преимущества
benefits
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77479
Publisher ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
License
Citation Деревянко, Б.В. Про варіанти диверсифікації виробництва великими підприємствами промислового регіону в умовах економічної кризи / Б.В. Деревянко // Травневі правові читання: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – С. 133–135.
Abstract Сучасна ситуація у світовій економіці змушує великі промислові підприємства вишукувати варіанти диверсифікації видів діяльності. Одним із сучасних нових креативних видів діяльності визначено діяльність на ринку криптовалюти. Хоча зараз український законодавець не може визначитися стосовно легалізації операцій із криптовалютою і хоча ця діяльність пов’язана із значною кількістю технологічних, правових, економіко-правових та інших ризиків, все одно фактично такі операції здійснює значна кількість громадян України як приватних осіб, а видобутком (генеруванням, «майнінгом») різних видів криптовалюти професійно займаються і окремі українські підприємства. Сьогодні вимальовуються перспективи державного дозволу на усі або частину таких процедур. У цьому випадку підприємства великого промислового регіону зможуть офіційно проводити операції на ринку криптовалюти, зокрема здійснювати її «майнінг». Вони мають значну кількість переваг перед дрібними «майнерами» - приватними особами. І діяльність із вирахування (генерування, видобутку, «майнінгу») криптовалюти не потребує скупчення значної кількості працівників в одному місці – цеху, дільниці, ділянці, ангарі, сховищі, складі, магазині тощо, як це є в інших галузях та сферах виробництва, що в умовах сьогоднішнього загальносвітового режиму карантину надає значні переваги.
Современная ситуация в мировой экономике заставляет крупные промышленные предприятия искать варианты диверсификации видов деятельности. Одним из современных новых креативных видов деятельности названа деятельность на рынке криптовалюты. Хотя сейчас украинский законодатель не может определиться относительно легализации операций с криптовалютой и хотя эта деятельность связана с большим количеством технологических, правовых, экономико-правовых и других рисков, все равно фактически такие операции осуществляет значительное количество граждан Украины как частных лиц, а добычей (генерированием, «майнингом») различных видов криптовалюты профессионально занимаются и отдельные украинские предприятия. Сегодня вырисовываются перспективы государственного разрешения на все или часть таких процедур. В этом случае предприятия крупного промышленного региона смогут официально проводить операции на рынке криптовалюты, в том числе осуществлять ее «майнинг». Они имеют значительное количество преимуществ перед мелкими «майнерами» - частными лицами. И деятельность по вычислению (генерированию, добыче, «майнингу») криптовалюты не требует скопления значительного количества работников в одном месте – цехе, участке, отделении, ангаре, хранилище, складе, магазине и т.д., как это бывает в других отраслях и сферах производства, что в условиях сегодняшнего общемирового режима карантина дает значительные преимущества.
The current situation in the global economy makes large industrial enterprises look for options for diversifying activities. One of the modern new creative activities is the activity on the cryptocurrency market. The Ukrainian legislator cannot decide on the legalization of operations with cryptocurrency. Today there are prospects for state regulation. In this case, enterprises of a large industrial region will be able to officially conduct operations on the cryptocurrency market. They have a significant amount of benefits.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
20
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
103
Unknown Country Unknown Country
105

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
25
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_large_industrial_enterprises_2020.pdf 252,58 kB Adobe PDF 28

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.