Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77545
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Визначення аспектів здорового способу життя студентської молоді
Authors Бейгул, І.О.
Шишкіна, О.М.
Keywords здоровий спосіб життя
студентська молодь
здоровый образ жизни
студенческая молодежь
healthy lifestyle
student youth
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77545
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бейгул, І.О. Визначення аспектів здорового способу життя студентської молоді [Текст] / І.О. Бейгул, О.М. Шишкіна // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту [Текст]: тези доповідей VІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 18-19 квітня 2019 р. – Суми: СумДУ, 2019. – С. 198-201.
Abstract Стан здоров’я студентської молоді – один найбільш з важливих узагальнюючих параметрів здоров’я нації. Студентство являє собою потенціал кваліфікованих трудових ресурсів країни, основний інтелектуальний потенціал суспільства є активним суб’єктом соціального відтворення та рушійною силою подальших соціально-економічних змін та суспільного розвитку держави. В останні роки активізувалася увага до здорового способу життя студентів, це пов’язано стурбованістю суспільства з приводу стану здоров’я фахівців, що випускаються закладами вищої освіти, зростанням захворюваності в процесі професійної підготовки, наступним зниженням працездатності. Здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності людини, який вона усвідомлено обирає і відповідально відтворює в повсякденному бутті з метою збереження та зміцнення здоров’я, як продукт фізичних та духовних зусиль людини, цілісна система життєвих проявів особистості, що сприяє гармонізації її індивідуальності в умовах соціального середовища [1, с. 75]. Формування потреби студентів у здоровому способі життя (ЗСЖ) необхідно для того, щоб студент у роки навчання у закладі вищої освіти прийшов до усвідомлення необхідності дотримання здорового способу життя, став згодом не тільки фахівцем у своїй галузі знань, але й людиною, яка володіла б різного роду вміннями та навичками відновлення організму після напруженої роботи. Мета. Визначити аспекти здорового способу життя студентської молоді.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
34
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
74

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
34
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Beihul_zdorovyi_sposib_zhyttia.pdf 881,81 kB Adobe PDF 37

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.