Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77609
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Міжнародний досвід монетарної корекції політично генерованої нестабільності в економіці
Authors Makarenko, Mykhailo Illich
Keywords монетарна корекція
монетарная коррекция
monetary correction
грошово-кредитна політика
денежно-кредитная политика
monetary policy
макроекономічна стабільність
макроэкономическая стабильность
macroeconomic stability
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77609
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Макаренко, М.І. Міжнародний досвід монетарної корекції політично генерованої нестабільності в економіці [Текст] / М.І. Яненко // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної on-line-конференції: у 2 ч. (м. Суми, 21–22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – Ч.1. – С.136-140.
Abstract Від часу, коли світ вступив на шлях деглобалізації в міжнародних відносинах та неопротекціонізму в міжнародній торгівлі, на карті світу побільшало країн з політично неусталеною економікою, буянням політичного популізму в суспільстві і, як наслідок, підвищенням ризиків розгортання локальних, регіональних чи навіть глобальних криз під впливом політичних чинників. За таких умов грошово-кредитна політика центральних банків як засіб державного стабілізаційного регулювання часто використовується на догоду короткостроковим цілям, нехтуючи стратегічними інтересами макроекономічної стабільності та висхідного економічного зростання.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Greece Greece
19
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
13
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
75
Unknown Country Unknown Country
38

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
149
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_monetary_correction.pdf 901,66 kB Adobe PDF 152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.