Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77629
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Порівняння методик оцінки рівня кредитоспроможності підприємства
Authors Bukhtiarova, Alina Hennadiivna  
Гавриш, Ю.С.
Keywords кредитоспроможність підприємства
кредитоспособность предприятия
creditworthiness of the enterprise
фінансові ризики
финансовые риски
financial risks
нестабільність економіки
нестабильность экономики
economic instability
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77629
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бухтіарова, А.Г. Порівняння методик оцінки рівня кредитоспроможності підприємства [Текст] / А.Г. Бухтіарова, Ю.С. Гавриш // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної on-line-конференції: у 2 ч. (м. Суми, 21–22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – Ч.2. – С. 22-25.
Abstract Сучасні умови господарювання, а саме – нестабільність економіки, високий рівень фінансових ризиків, перманентний стан прострочення погашення зобов’язань вітчизняними підприємствами ставлять підвищені вимоги до об’єктивності оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання. На сьогоднішній день в теорії і практиці немає єдиного підходу до визначення системи показників, які комплексно характеризували б кредитоспроможність підприємств. Таким чином, існує об’єктивна необхідність порівняння основних методик розрахунку рівня кредитоспроможності з метою визначення переваг та недоліків кожного з методів оцінки та обрання найбільш ефективного методу оцінки кредитоспроможності підприємства.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
85
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
215
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
345

Downloads

Ukraine Ukraine
216
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Bukhtiarova_creditworthiness_enterprise.pdf 847,02 kB Adobe PDF 218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.