Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77711
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Актуальні питання калькулювання собівартості продукції рослинництва
Authors Hrytsenko, Olena Ivanivna  
Залізна, Ю.С.
Keywords калькулювання собівартості продукції
калькулирования себестоимости продукции
product costing
сільське господарство
сельское хозяйство
agriculture
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77711
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гриценко, О.І. Актуальні питання калькулювання собівартості продукції рослинництва [Текст] / О.І. Гриценко, Ю.С. Залізна // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної on-line-конференції: у 2 ч. (м. Суми, 21–22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – Ч.2. – С. 113-116.
Abstract На сьогодні, сільське господарство є однією з провідних галузей економіки України. Найважливішою складовою діяльності сільськогосподарського підприємства є забезпечення його стійкого розвитку та підвищення ефективності, що може бути досягнуто шляхом постійного пошуку та впровадження нових заходів. Важливим фактором, який впливає на виробничо-господарську діяльність підприємства є собівартість продукції, яка відображає витрати, які пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції. Тому виникає проблема у правильності її формуваннята зниженні рівня витрат виробництва, включенні їх до собівартості продукції, оскільки саме від цього залежать фінансові результати підприємства.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
94
Greece Greece
1
Ireland Ireland
23346
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
270307270
United Kingdom United Kingdom
4028489
United States United States
673765652
Unknown Country Unknown Country
20165885

Downloads

Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
280445
Ukraine Ukraine
968290740
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
84715477

Files

File Size Format Downloads
Gritsenko_agriculture.pdf 784,25 kB Adobe PDF 1053286665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.