Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77754
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження електродинамічних властивостей багатозв’язних квазіоптичних систем з періодичними неоднорідностями
Authors Батіщев, А.С.
Keywords черенковське випромінювання
черенковское излучение
сherenkov radiation
електронний пучок
электронный пучок
electron beam
дифракційне випромінювання
дифракционное излучение
diffraction radiation
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77754
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Батіщев, А.С. Дослідження електродинамічних властивостей багатозв’язних квазіоптичних систем з періодичними неоднорідностями [Текст]: робота за здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 6.153 – мікро- та наносистемна техніка / А.С. Батіщев; наук. керівник А.І. Рубан – Суми: СумДУ, 2020. – 40 с.
Abstract Об’єктом дослідження дипломної роботи є багатозв'язні квазіоптичні системи з періодичними неоднорідностями. Обрані теоретичні методи дослідження, засновані на раніше розвинених класичних задачах дифракційної електроніки в наближенні заданого струму, та проведено чисельний аналіз взаємодії просторових гармонік дифракційно-черенковського випромінювання у багатозв'язних квазіоптичних системах з періодичними неоднорідностями. Робота викладена на 40 сторінках, в тому числі включає 10 малюнків, 1 таблицю та список літератури з 22 джерел.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

China China
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
64
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
32

Downloads

France France
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
66
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Batishchev_bak_rob.pdf 1,23 MB Adobe PDF 70

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.