Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77918
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Основні правові режими регулювання правовідносин у сфері обігу інформації
Authors Орлов, О.Л.
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych  
Keywords інформаційне право
информационное право
information law
інформація
информация
information
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77918
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Орлов, О.Л. Основні правові режими регулювання правовідносин у сфері обігу інформації [Текст] / О.Л. Орлов, М.О. Думчиков // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 76-81.
Abstract За час свого існування людиною створено настільки велику кількість інформаційних джерел, що згодом навколо них сформувалася окрема сфера суспільних відносин, пов’язаних з обігом таких джерел та інформації, яка в них міститься. Як і у всіх інших випадках, постала необхідність правовоїрегламентації таких відносин.При цьому, оскільки інформаційне право залишається достатньо молодою галуззю права, пошук оптимальних варіантів регламентації продовжується і нині. Для розуміння підходів, які застосовуються при встановленні відповідних правових режимів,необхідно виходити, перш за все, з понять інформації, які застосовуються вітчизняним законодавцем. На даний момент існує багато тлумачень поняття інформації, проте, безумовно, з них головне значення належить офіційним, закріпленим у чинному законодавстві України, оскільки саме їх офіційність робить їх загальнообов’язковими, тобто такими, що створюють правові наслідки для учасників правовідносин.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Greece Greece
40
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
38
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
101
Unknown Country Unknown Country
103

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
39
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
100

Files

File Size Format Downloads
Orlov_information.pdf 1,25 MB Adobe PDF 142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.