Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78012
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості захисту персональних даних у соціальних мережах
Authors Кордунян, І.В.
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych
Keywords соціальні мережі
социальные сети
social networks
персональні дані
персональные данные
personal data
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78012
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кордунян, І.В. Особливості захисту персональних даних у соціальних мережах [Текст] / І.В. Кордунян, М.О. Думчиков // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 128-131.
Abstract В умовах науково-технічного прогресу створюються нові інформаційні технології, які забезпечують обіг інформації, у тому числі й персональної. З огляду на розвиток соціальних мереж, які на сьогодні займають одне з ключових місць в зберіганні та обміні інформацією, необхідно забезпечити безпеку їх користувачів. Тому Україна та міжнародна спільнота повинні забезпечити надійний правовий механізм захисту персональних даних, оскільки це важливо для мінімізації можливості неправомірного використання персональних даних. На законодавчому рівні захист персональних даних в Україні забезпечує Конституція України, Закон України «Про захист персональних даних», інші закони та підзаконні нормативні акти, а також міжнародні договори
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
14

Downloads

Ukraine Ukraine
14

Files

File Size Format Downloads
Kordunyan_danі.pdf 992,03 kB Adobe PDF 14

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.