Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78136
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Web-додаток для вивчення основ комп’ютерної графіки
Authors Рєзнікова, А.С.
Keywords web-додаток
дистанційне навчання
e-learning
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78136
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Рєзнікова, А.С. Web-додаток для вивчення основ комп’ютерної графіки [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр; спец.: 122 - комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування» / А.С. Рєзнікова ; наук. кер. С.М. Ващенко – Суми: СумДУ, 2020. – 54 с.
Abstract Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розробці веб-додатку для вивчення основ програмування комп’ютерної графіки. В роботі дослідження в області дистанційного навчання та онлайн-тренажерів, існуючих аналогів, виконана постановка завдання. У роботі було виконано проектування, яке включає розробку IDEF0 та Use Case діаграм, а також планування, етапами якого є створення WBS та OBS діаграм, а також діаграми Ганта. Результатом проведеної роботи є розроблений веб-додаток для вивчення комп’ютерної графіки, що може бути інтегрованим у систему elearning. Практичне значення роботи полягає у забезпеченні студентів денної та заочної форм навчання тренажером із дисципліни “Комп’ютерна графіка”.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

Ukraine Ukraine
108

Downloads

Ukraine Ukraine
111
United States United States
106

Files

File Size Format Downloads
bachelor_thesis_Rieznikova.pdf 1,81 MB Adobe PDF 217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.