Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78166
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Основи прийняття рішень при управлінні процесами життєвого циклу складних виробів та об’єктів військової техніки
Authors Zaloha, Viliam Oleksandrovych  
Diadiura, Kostiantyn Oleksandrovych  
Zaloha, Olha Oleksandrivna
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Ivchenko, Oleksandr Volodymyrovych  
Denysenko, Yuliia Oleksandrivna  
Berladir, Khrystyna Volodymyrivna  
Форотонюк, В.Г.
Сивоконь, М.Л.
Keywords якість
качество
quality
складний виріб
сложное изделие
complex product
об’єкт військової техніки
объект военной техники
military equipment
інтегрована інформаційна система
интегрированная информационная система
integrated information system
життєвий цикл
жизненный цикл
life cycle
управління процесами
управление процессами
process management
Type Technical Report
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78166
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Основи прийняття рішень при управлінні процесами життєвого циклу складних виробів та об’єктів військової техніки [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / кер. В. О. Залога. — Суми : СумДУ, 2019. — 118 с.
Abstract Методи дослідження базуються на системному аналізі сучасних тенденцій, міжнародних, державних і галузевих нормативних документів у сфері управління якістю. Створення науково обґрунтованих основ для прийняття рішень щодо забезпечення відповідності встановленим вимогам складних виробів (СВ) у машинобудуванні та об’єктів військової техніки (ОВТ) на основі технологій управління життєвим циклом (ЖЦ) і моделей самоузгодженої взаємодії процесів при проектуванні, виготовленні та експлуатації виробів.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

France France
1
Greece Greece
105
Ireland Ireland
4455
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
20541
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
11513
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
534
Lithuania Lithuania
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
4451
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
20535

Files

File Size Format Downloads
Zaloha_1509.pdf 1,33 MB Adobe PDF 25525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.