Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78292
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комунікаційні та професійні навички медіатора – запорука ефективного вирішення конфлікту
Authors Кордунян, І.В.
Lohvynenko, Mykola Ivanovych  
Keywords медіатор
медиатор
mediator
конфлікт
конфликт
conflict
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78292
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кордунян, І.В. Комунікаційні та професійні навички медіатора – запорука ефективного вирішення конфлікту [Текст] / І.В. Кордунян, М.І. Логвиненко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 168-172.
Abstract Традиційно спори розглядаються у судовому порядку, де суд виступає основним учасником процесу, оскільки приймає остаточне рішення. Альтернативою судовому розгляду виступає медіація, до якої звертаються учасники конфлікту, що прагнуть самостійно знайти взаємовигідне рішення. Важливу роль у цьому процесі відіграє медіатор. Медіатор – це нейтральний посередник, який допомагає сторонам вирішити спір. Незважаючи на те, що він не приймає рішення у справі, а контролює процес й направляє сторони, медіатор відіграє важливу роль у процесі медіації, оскільки саме від його навичок залежить результативність процесу. Медіатор повинен мати ряд професійних навичок, отриманих протягом його досвіду вирішення конфліктів, та ряд комунікативних навичок. До таких навичок можна віднести: навички активного слухання; уміння ставити питання та робити уточнення;уміння аналізувати емоційний стан людини; уміння вести діалог у конфліктній ситуації тощо.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
2215
Czechia Czechia
1
Germany Germany
1
Greece Greece
15500
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
2211
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
387513
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
53143
Unknown Country Unknown Country
157220

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
387514
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
53142

Files

File Size Format Downloads
Kordunyan_conflict.pdf 1,23 MB Adobe PDF 440658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.