Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78303
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми забезпечення національної безпеки України
Authors Усенко, Я.В.
Karikh, Ihor Volodymyrovych  
Keywords національна безпека
национальная безопасность
national security
військова техніка
военная техника
military equipment
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78303
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Усенко, Я.В. Проблеми забезпечення національної безпеки України [Текст] / Я.В. Усенко, І.В. Каріх // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 190-193.
Abstract Проблеми національної безпеки належать до найважливіших, найскладніших багатоаспектних та інтегральних явищ суспільного і політичного життя. Національна безпека – це захищеність життєво необхіднихправ та свобод особи, інтересів суспільства й держави в галузях їхньої життєдіяльності від різного роду загроз, що у свою чергу забезпечить сталий поступальний розвиток країни. Нинішній етап розвитку людської цивілізації характеризується тим, що сфера забезпечення національної безпеки сучасної держави перебуває у стані стрімких та постійних змін, і в ній переплітаються практично всі сторони життєдіяльності суспільства та функціонування держави.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Greece Greece
190
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
189
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
121
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
568
Unknown Country Unknown Country
1074

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
566
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
567

Files

File Size Format Downloads
Usenko_security.pdf 982,63 kB Adobe PDF 1135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.