Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78398
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Виконання рекомендацій з запобігання корупції в судовій системі в контексті оціночного звіту GRECO
Authors Maletov, Dmitry Vladimirovich
Keywords запобігання корупції
предотвращение коррупции
prevention of corruption
судова система
судебная система
judicial system
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78398
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Малетов, Д.В. Виконання рекомендацій з запобігання корупції в судовій системі в контексті оціночного звіту GRECO [Текст] / Д.В. Малетов // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 226-231.
Abstract Група держав проти корупції (The Group of States against Corruption, скорочено - GRECO) – орган антикорупційного моніторингу створений Радою Європи в 1999 році. Зазначений орган складається з Секретаріату, Бюро й Членів та спостерігачів країнучасниць. Штаб-квартира розміщена у Страсбурзі, Франція [1]. Основна мета GRECO – це покращення спроможності країн-учасниць протидіяти корупції шляхом взаємного оцінювання динаміки змін та надання рекомендацій для дотримання зобов’язань у цій сфері [2]. Досягається задекларована мета за рахунок того, що члени GRECO здійснюють моніторинг законодавства один одного та аналізують недосконалості в ньому, що потребують покращення. Після цього вони звітують, паралельно зазначаючи свої рекомендацій для країни-суб’єкта вивчення.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Germany Germany
130
Greece Greece
726
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
260
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
262
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2832

Downloads

Ukraine Ukraine
725
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
720

Files

File Size Format Downloads
Maletov_corruption.pdf 1,64 MB Adobe PDF 1446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.