Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78439
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правова основа створення єдиного правоохоронного органу забезпечення фінансової безпеки України
Authors Krivosheev, Konstantin Alexandrovich
Harust, Yurii Vitaliiovych
Keywords фінансова безпека
финансовая безопасность
financial security
правоохоронна діяльність
правоохранительная деятельность
law enforcement activities
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78439
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кривошеєв, К.О. Правова основа створення єдиного правоохоронного органу забезпечення фінансової безпеки України [Текст] / К.О. Кривошеєв, Ю.В. Гаруст // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 250-255.
Abstract Зазначимо, що для вітчизняного наукового та правового поля характерним є не лише окреслення нагальних потреб у реформування системи правоохоронних органів та системи забезпечення фінансової безпеки, а й вчинення конкретних дій. Визначається, що для функціонування дієвої системи та проведення ефективної реформи у сфері забезпечення фінансової безпеки України та протидії кримінальним загрозам, необхідним є:створення єдиного правоохоронного органу, завданням якого має стати усунення та виявлення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню в майбутньому;створення єдиного аналітичного центру концентрації та аналізу інформації про стан фінансової системи держави, що збирається держаними органами України та органами самоврядування; запровадження нової моделі організації правоохоронної діяльності, керованої аналітикою, так звану модель ILP (Intelligence Led Policing), що застосовується аналогічними підрозділами правоохоронних органів країн Європейського союзу та ОБСЄ; створення підґрунтя для переходу державних контролюючих органів від наглядово-каральної до профілактично-сервісної моделі роботи [1].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
46

Downloads

Ukraine Ukraine
47

Files

File Size Format Downloads
Krivosheev_security.pdf 1,46 MB Adobe PDF 47

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.