Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78441
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Об’єктивна сторона корупційних злочинів, які вчиняються приватним лікарем
Authors Bondarenko, Olha Serhiivna  
Keywords приватний лікар
частный врач
private doctor
корупційні злочини
коррупционные преступления
corruption crimes
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78441
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бондаренко, О.С. Об’єктивна сторона корупційних злочинів, які вчиняються приватним лікарем [Текст] / О.С. Бондаренко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 261-264.
Abstract Правовою підставою юридичної відповідальності приватного лікаря за корупційні злочини (тобто суспільно небезпечні діяння, які посягають на охоронювані кримінальним законом відносини у сфері надання публічних послуг, за вчинення яких суб’єкт злочину притягається до встановленої кримінальним законом відповідальності [1, с. 37]) є Кримінальним кодексом України (далі – КК України). Так, кримінально караними законодавець називає зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 КК України) та підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України). Суб’єктом цих злочинів є особа, що надає публічні послуги. Публічні послуги – це послуги, що надаються публічним сектором (тобто органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної та комунальної форми власності), а в окремих випадках – приватним сектором під відповідальність публічного сектору (публічної влади) і, як правило, за рахунок публічних коштів (тобто коштів державного і місцевих бюджетів)» [2, с. 43]. Публічні послуги характеризуються такими ознаками: вони спрямовані на захист та забезпечення умов для реалізації суспільних інтересів, прав та інтересів юридичних та фізичних осіб; породжують наслідки правового характеру; порядок і форма їх надання визначені державою чи органом місцевого самоврядування [3, с. 862]. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Основи законодавства України про охорону здоров’я» медичною послугою є послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною особою-підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником. Замовником послуги з медичного обслуговування населення можуть бути держава, відповідні органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, у тому числі пацієнт [4].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
28994
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
99
Ukraine Ukraine
57986
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
101528

Downloads

France France
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
28992
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
453

Files

File Size Format Downloads
Bondarenko_corruption.pdf 1,12 MB Adobe PDF 29450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.