Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78442
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організація загальноосвітнього навчання засуджених
Authors Сиротенко, В.М.
Bondarenko, Olha Serhiivna
Keywords навчання засуджених
обучение осужденных
training of convicts
загальноосвітній заклад
общеобразовательное учреждение
secondary school
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78442
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сиротенко, В.М. Організація загальноосвітнього навчання засуджених [Текст] / В.М. Сиротенко, О.С. Бондаренко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 264-267.
Abstract Освіта – це один із важливих соціальних інститутів, який відіграє визначальну роль у становленні людини як особистості. Крім того, освіта, певним чином, являє собою спосіб передачі знань, навичок, досвіду у вирішенні різноманітних життєвих питань. Саме через те, що засуджені в подальшому, наприклад, коли будуть звільнені з установ виконання покарань, обов’язково зазнають тих чи інших проблем, оскільки вони в суспільстві будуть вважатися вигнанцями, освіта, а точніше, ті знання, які вони отримають, є важливим чинником їхнього нормального існування в соціумі. Конституція України передбачає, що кожна людина має право на освіту [1]. Закон України «Про освіту» гарантує це право незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак [2]. Тобто, можемо зазначити, що особи, після їх засудження, не перестають бути людьми, тому не позбавляються права на освіту. Вони, як і звичайні громадяни, потребують дотримання і захисту їхніх прав.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
9

Downloads

Ukraine Ukraine
9

Files

File Size Format Downloads
Sirotenko_condemned.pdf 1,05 MB Adobe PDF 9

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.