Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78609
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Кримінально-правова характеристика сексуального насильства у контексті внесення змін до кримінального законодавства України
Authors Бойко, А.В.
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych  
Keywords сексуальне насильство
сексуальное насилие
sexual violence
кримінальне правопорушення
уголовное преступление
criminal offense
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78609
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Бойко, А.В. Кримінально-правова характеристика сексуального насильства у контексті внесення змін до кримінального законодавства України [Текст] / А.В. Бойко, М.О. Думчиков // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 331-336.
Abstract Сексуальне насильство одночасно є формою домашнього насильства та небезпечним кримінальним правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, що тягне за собою негативні суспільно-небезпечні наслідки та руйнує усталений уклад суспільного життя.Важливою подією стало внесення змін до Кримінального кодексу України шляхом його доповнення статтею 153 під назвою «сексуальне насильство». Такі зміни призвели до появи якісно нової юридичної норми у кримінальному законодавстві, що потребує всебічного дослідження, надання кримінально-правової характеристики такому злочину та аналізу його складу. Все це зумовлює актуальність досліджуваної тематики в умовах сьогодення.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Germany Germany
521
Greece Greece
1
Ireland Ireland
5826497
Israel Israel
1
Lithuania Lithuania
49687
Russia Russia
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
5826492
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
17531271
Unknown Country Unknown Country
1572

Downloads

France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
49688
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
1924901
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
5826486

Files

File Size Format Downloads
Boyko_violence.pdf 1,25 MB Adobe PDF 7801079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.