Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78669
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правова характеристика жіночої злочинності як складової частини загальної злочинності
Authors Залізняк, С.І.
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych  
Keywords жіноча злочинність
женская преступность
women's crime
антигромадська поведінка жінок
антиобщественное поведение женщин
anti-social behavior of women
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78669
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Залізняк, С.І. Правова характеристика жіночої злочинності як складової частини загальної злочинності [Текст] / С.І. Залізняк, М.О. Думчиков // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 346-348.
Abstract В останні роки надзвичайно гостро постала проблема жіночої злочинності. Очевидно, це пов’язано із розширенням меж досліджень та поглибленням знань в цій сфері. Питання щодо появи жіночої злочинності залежить не тільки від логіки кримінологічного розвитку, але і від потреб соціальної практики, особливо від масштабів і небезпечних наслідків антигромадської поведінки жінок. Євдокімова М. зазначає,що злочинність, вчинена жінками, є частиною загальної злочинності, являє собою сукупність злочинів жінок, що володіє певною специфікою, яка залежить від соціальної ролі і функції жінки, що визначається способом життя і професійною діяльністю, особливими біологічними і психофізіологічними характеристиками. Жіноча злочинність визначається її історично зумовленим місцем в системі суспільних відносин. Склад злочинної поведінки жінки змінюється внаслідок впливу мінливих громадських і побутових умов жінки, її соціальної ролі [1, c. 146].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
24

Downloads

Ukraine Ukraine
25

Files

File Size Format Downloads
Zaliznyak_crime.pdf 820,31 kB Adobe PDF 25

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.