Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78790
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблематика правового регулювання інституту забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні: позитивний міжнародний досвід для України
Authors Бенько, А.В.
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych  
Keywords захист свідків
защита свидетелей
witness protection
кримінальне провадження
уголовное производство
criminal proceedings
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78790
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Бенько, А.В. Проблематика правового регулювання інституту забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні: позитивний міжнародний досвід для України [Текст] / А.В. Бенько, М.О. Думчиков // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 391-394.
Abstract На сьогодні значна кількість кримінальних правопорушень залишається нерозкритими через відмову потерпілих або свідків надавати обвинувальні показання, у зв’язку із побоюваннями впливу зі сторони обвинувачених. Така ситуація певним чином підриває систему кримінальної юстиції. Застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, має на меті, перш за все, забезпечення можливості таким учасникам (свідкам та потерпілим) надавати правдиві свідчення про обставини злочинів, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, що можуть бути спровоковані внаслідок надання обвинувальних свідчень [1, с. 115]. Аналізуючи позиції більшості вітчизняних науковців можна виділити дві категорії проблемних питань з приводу застосування положень Кримінального процесуального законодавства України задля забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні – правові та організаційні.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
22

Downloads

Ukraine Ukraine
22

Files

File Size Format Downloads
Benʹko_witness.pdf 978,29 kB Adobe PDF 22

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.