Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78793
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Криміналістична класифікація методик розслідування вбивства
Authors Сиволап, І.В.
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych  
Keywords розслідування вбивств
расследования убийств
homicide investigation
класифікація вбивств
классификация убийств
classification of murders
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78793
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Сиволап, І.В. Криміналістична класифікація методик розслідування вбивства [Текст] / І.В. Сиволап, М.О. Думчиков // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 394-397.
Abstract Завдання підвищення ефективності боротьби з убивствами криміналістичними методами вимагає подальшого вдосконалення криміналістичних методик попереднього та судового слідства. При побудові методик розслідування велике практичне значення має правильна криміналістична класифікація скоєних убивств. Вивчення літератури з криміналістики показує, що криміналістична класифікація далека від досконалості. Це можна пояснити не тільки складністю розв’язуваної задачі, але і відсутністю достатньо розвиненої теорії криміналістичної класифікації в методиці розслідування окремих видів злочинів. Класифікація вбивств є підставою виділення різних приватних криміналістичних методик, які мають свої особливості розслідування. В основі криміналістичної класифікації вбивств повинні лежати філософське розуміння проблеми класифікації, загальні положення теорії системно-структурного аналізу. Ми поділяємо підхід, згідно з яким під класифікацією розуміється система, що складається з елементів, між якими існують певні відносини, що утворюють її структуру.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
21

Downloads

Ukraine Ukraine
22
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Sivolap_murder.pdf 978,55 kB Adobe PDF 23

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.