Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78802
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Місце судового прецеденту в системі національного права
Authors Щербак, Н.М.
Ilchenko, Oleksandr Vasylovych
Keywords судовий прецедент
судебный прецедент
judicial precedent
національне право
национальное право
national law
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78802
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Щербак, Н.М. Місце судового прецеденту в системі національного права [Текст] / Н.М. Щербак, О.В. Ільченко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 405-409.
Abstract Досить тривалий період часу в Україні воля законодавчого органу держави розглядалась вітчизняною юридичною наукою як єдине джерело безпосереднього формування та розвитку правової доктрини. Судам традиційно була відведена роль органу, уповноваженого виключно на застосування правових норм, а можливість впливу на формування права шляхом утвердження судової практики, в свою чергу, не визнавалась. Реформування судової системи в Україні зумовлює зростаюче значення судової влади, актуалізує дослідження судової практики, зокрема, й питань про місце судового прецеденту в системі національного права. Велика кількість доповнень та змін, що вносяться у нормативно-правові акти, проведення численних судових реформ - все це породжує безліч правозастосовних колізій у судовій практиці. Використання судових прецедентів на сьогодні може стати своєрідним орієнтиром, який дасть змогу розуміти позиції українських судів у тих чи інших питаннях.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
26

Downloads

Ukraine Ukraine
27

Files

File Size Format Downloads
Shcherbak_precedent.pdf 1,25 MB Adobe PDF 27

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.