Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78831
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Співвідношення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій
Authors Філоненко, С.С.
Ilchenko, Oleksandr Vasylovych
Keywords оперативно-розшукова діяльність
оперативно-розыскная деятельность
operational and investigative activities
слідчі дії
следственные действия
investigative actions
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78831
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Філоненко, С.С. Співвідношення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій [Текст] / С.С. Філоненко, О.В. Ільченко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 412-416.
Abstract Конституція України закріплює положення про те, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю, а утвердження прав людини – головний обов’язок держави, що в свою чергу вимагає від уповноважених державних органів відповідального ставлення до реалізації поставлених перед ними завдань [1]. Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) у своїх положеннях продовжує ідеї правової, соціальної та демократичної держави й закріплює норму про те, що охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження є завданням кримінального процесу [2]. Важливо розуміти, що саме вибір правильного процесуального способу доказування вини особи лежить в основі успішного розслідування та розкриття злочину, а також безпосередньо впливає на дотримання основоположних прав людини.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
29

Downloads

Ukraine Ukraine
29

Files

File Size Format Downloads
Filonenko _investigation.pdf 1,22 MB Adobe PDF 29

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.