Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78838
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування запобіжних заходів на території України: історично-правові аспекти
Authors Ilchenko, Oleksandr Vasylovych
Keywords розслідування злочину
расследование преступления
crime investigation
запобіжний захід
мера пресечения
precaution
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78838
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Ільченко, О.В. Застосування запобіжних заходів на території України: історично-правові аспекти [Текст] / О.В. Ільченко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 року) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – Ч.2 – С. 423-427.
Abstract Права і свободи людини і громадянина є однією із суспільних цінностей, головним об’єктом більшості конституційно-правових відносин тому доцільно звернутися до роз’яснення застосування інституту запобіжних заходів пов’язаного з обмеженням прав і свобод особи. Правовідносини у зв’язку з реалізацією цих прав виникають лише у разі їх порушення. Стаття 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 р. передбачає, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Інститут запобіжних заходів у кримінальному судочинстві, покликаний на досить тривалий період обмежувати особисту свободу обвинуваченого. І тільки правильне застосування тієї чи іншої міри запобіжного заходу, дозволить пропорційно обмежити права і свободу учасників кримінального судочинства.Реалізація завдань кримінального судочинства неможлива без застосування заходів кримінально-правового примусу.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
22

Downloads

Ukraine Ukraine
24

Files

File Size Format Downloads
Ilchenko_precaution.pdf 1,11 MB Adobe PDF 24

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.