Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78847
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Окремі питання захисту прав на комерційну таємницю як об’єкт права інтелектуальної власності (організаційно-правовий аспект)
Authors Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych
Keywords комерційна таємниця
коммерческая тайна
trade secret
інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78847
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Чернадчук, О.В. Окремі питання захисту прав на комерційну таємницю як об’єкт права інтелектуальної власності (організаційно-правовий аспект) [Текст] / О.В. Чернадчук // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 23–24 травня 2019 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2019. – Ч.1. – С. 179-181.
Abstract В умовах розвитку економічних відносин та з урахуванням збільшення рівня конкуренції в різних секторах господарства актуального значення набуває питання ефективного захисту комерційної таємниці, як специфічного об‘єкта права інтелектуальної власності. Сутність комерційної таємниці розкривається через юридичне закріплення цього поняття в Цивільному кодексі України. Так, згідно статті 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. При цьому, комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці [1].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
248
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
139

Downloads

Canada Canada
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
249
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
138

Files

File Size Format Downloads
Chernadchuk_secrecy.pdf 844,46 kB Adobe PDF 390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.