Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78863
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Деякі питання юридичної відповідальності за порушення права інтелектуальної власності
Authors Воронкова, М.Ю.
Yanishevska, Kateryna Dmytrivna
Keywords інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
кримінальна відповідальність
уголовная ответственность
criminal liability
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78863
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Воронкова, М.Ю. Деякі питання юридичної відповідальності за порушення права інтелектуальної власності [Текст] / М.Ю. Воронкова, К.Д. Янішевська // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 23–24 травня 2019 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2019. – Ч.1. – С. 181-185.
Abstract ХХІ століття справедливо називають століттям інтелектуальної власності, адже щодоби з‘являються нові літературні, художні, музичні твори різноманітних жанрів та напрямів. Уже понад два століття людство усвідомлює необхідність ефективної правової охорони авторського та суміжних прав. Стаття 54 Конституції України, що має пряму дію, гарантує кожному волю творчості та передбачає охорону інтелектуальної власності законом. Запорукою сучасного процесу гуманізації законодавства і цивілізованого прогресу є вільне та ефективне здійснення людиною своїх прав і свобод, у тому числі права на творчість, результати якої захищаються державою. Це забезпечується шляхом надання учасникам відносин свободи у здійсненні своїх прав і державної допомоги особам з боку уповноважених державних органів. Власне, демократична правова держава існує для того, щоб допомагати та сприяти людині у здійсненні нею прав і законних інтересів, охороні та захисту їх у разі порушення [1, с. 38].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
10

Downloads

Ukraine Ukraine
9

Files

File Size Format Downloads
Voronkova_responsibility.pdf 1,19 MB Adobe PDF 9

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.