Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78864
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Автоматизація процесу сушіння кукурузи
Authors Павлік, І.В.
Keywords зерно
grain
вологість
влажность
humidity
контролер
контроллер
controller
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78864
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Автоматизація процесу сушіння кукурузи [Текст]: робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр; напрям підготовки: 6.050201 – системна інженерія / І.В. Павлік; наук. керівник О.С. Іващенко. – Суми: СумДУ, 2020. – 70 с.
Abstract У першому розділі роботи охарактеризований процес сушки зерна кукурузи– технологія, будова і робота. Приводиться огляд літератури й описані основні вимоги до побудови систем подібного роду. Другий і третій розділи присвячені відповідно електропостачанню і автоматизації сушки М-819. В четвертому розділі проводиться вибір контролера для контролю електропостачання і управління сушкою, допоміжних модулів. Проведена розробка схеми пристрою управління. П’ятий розділ присвячений розробці і написанню програми управління.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ЕлІТ)

Views

China China
157
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
1600
United Kingdom United Kingdom
425
United States United States
852

Downloads

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1599
United Kingdom United Kingdom
426
United States United States
1598

Files

File Size Format Downloads
Pavlik_bac_rob.pdf 1,12 MB Adobe PDF 3625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.