Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78873
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Деякі питання міжнародного співробітництва України щодо протидії правопорушенням у сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності
Authors Тищенко, О.М.
Yanishevska, Kateryna Dmytrivna
Keywords протидія правопорушенням
противодействие правонарушениям
counteraction to offenses
захист прав
защита прав
protection of rights
інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78873
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Тищенко, О.М. Деякі питання міжнародного співробітництва України щодо протидії правопорушенням у сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності [Текст] / О.М. Тищенко, К.Д. Янішевська // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 23–24 травня 2019 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2019. – Ч.1. – С. 185-189.
Abstract Не викликає сумніву та теза, що результати інтелектуальної, творчої діяльності давно стали важливою й визначальною силою у розвитку, як суспільства так і держави в цілому. Збільшення кількості правопорушень за цим напрямом – одна з гострих проблем, яка залишається об‘єктом наукових дискусій вітчизняних та зарубіжних фахівців і науковців. Адже нинішні політико-правові умови тільки сприяють розвитку злочинності в окресленій сфері. Так, для прикладу, середній рівень інтернет-піратства на даний час у світі становить 42 %, тільки за кілька останніх років воно нанесло чималих збитків, при чому до відповідальності були притягнуті одиниці. Головна проблема, яка зазначається в дослідженнях Міжнародного альянсу інтелектуальної власності, спостерігається у країнах, що розвиваються, оскільки жителі не бачать різниці між ліцензійними та неліцензійними продуктами, тощо. Для порівняння наводяться дані – рівень піратства у Китаї становить 71 %, в Росії – 65 %, в Польщі – 54 %, в Угорщині – 41 %. Рівень же комп‘ютерного піратства в Україні становить близько 86 % [1]. Безумовно таке становище потребує оперативного та адекватного реагування від сучасної міжнародної спільноти з метою формування дієвої системи протидії цим правопорушенням. Одним із таких напрямів є систематичний розвиток міжнародного співробітництва, направлений на розробку міжнародних стандартів щодо протидії таким правопорушенням.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
13

Downloads

Ukraine Ukraine
14

Files

File Size Format Downloads
Tishchenko_offense.pdf 1,11 MB Adobe PDF 14

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.