Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78908
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз сучасного стану правової охорони прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми та перспективи
Authors Lohvynenko, Mykola Ivanovych  
Keywords інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
авторські та суміжні права
авторские и смежные права
copyright and related rights
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78908
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Логвиненко, М.І. Аналіз сучасного стану правової охорони прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми та перспективи [Текст] / М.І. Логвиненко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 23–24 травня 2019 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2019. – Ч.1. – С. 212-216.
Abstract Інтелектуальна власність на сьогодні займає настільки вагому частку розвитку світової економіки, що здатна впливати на велику кількість показників держави – економічних, соціальних, правових. Об‘єкти права інтелектуальної власності, під впливом динамічного розвитку науки, комп‘ютеризації та інформатизації суспільства, процесів виробництва, і навіть сфери обслуговування, набирають все більше комерційної цінності і все частіше стають предметом посягань, що обумовлює необхідність посилення правової охорони прав інтелектуальної власності. Сукупність реформ у сфері правосуддя, судочинства та інших суміжних правових інститутів, не оминула і сферу правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в нашій державі. Орієнтація та вивчення міжнародного і європейського досвіду, постійні пошуки механізму його впровадження в Україні здійснили свій вплив на сучасний стан правової охорони прав інтелектуальної власності, результатом якого стало прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 585 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності" [1], якою було запроваджено безпосередню реалізацію концептуальних цілей, які на сьогодні стоять перед нашою державою. Лише за умови злагодженої державної політики, чіткої взаємодії органів державної влади можливе досягнення високоякісного рівня правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
244
United Kingdom United Kingdom
68
United States United States
457

Downloads

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
245
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
456

Files

File Size Format Downloads
Logvinenko_intellectual property.pdf 918,55 kB Adobe PDF 704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.