Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78910
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Необхідність запровадження військового судочинства в Україні
Authors Мурач, Д.В.
Kobzieva, Tetiana Anatoliivna
Keywords військова юстиція
военная юстиция
military justice
військове судочинство
военное судопроизводство
military justice
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78910
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Мурач, Д.В. Необхідність запровадження військового судочинства в Україні [Текст] / Д.В. Мурач, Т.А. Кобзєва // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 87-90.
Abstract Питання організації та діяльності оборонної та правоохоронної систем в Україні посідає значне місце у загальній проблематиці правових досліджень. Реформування правоохоронної системи в державі розтягується у часі та супроводжується запеклими обговореннями, які досі, вочевидь, не вдалося повною мірою втілити у життя. З урахуванням досвіду, набутого Україною минулих поколінь, створення військової юстиції - нагальна необхідність для підтримання боєздатності, дисципліни й правопорядку у військових формуваннях Збройних Сил України. В країні сформувалась така думка, що не потрібно запроваджувати створення військової юстиції. Проведення на Сході України антитерористичної операції змусило переосмислити необхідність у таких інституціях. Тим самим, підкреслюється нагальна соціальна необхідність створення військового судочинства [1].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
7

Downloads

Ukraine Ukraine
8

Files

File Size Format Downloads
Murach_proceedings.pdf 944,33 kB Adobe PDF 8

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.