Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78939
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Окремі аспекти протидії тероризму в умовах сучасного міжнародного права
Authors Хуторянець, Ж.В.
Samoilenko, Yevhen Anatoliiovych  
Keywords протидія тероризму
противодействие терроризму
countering terrorism
міжнародне право
международное право
international law
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78939
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Хуторянець, Ж.В. Окремі аспекти протидії тероризму в умовах сучасного міжнародного права [Текст] / Ж.В. Хуторянець, Є.А. Самойленко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 131-135.
Abstract В даний час загроза тероризму є однієюз найбільш актуальних проблем, багато в чомувизначаючи світовий порядок денний. Не можназаперечувати того факту, що навіть одиничнийвипадок терористичного акту несе в собі виняткову суспільну небезпеку, оскільки він є злочином, який вмістить у своєму складі декількаоб’єктів: посягає на життя і здоров’я людей, і наекономічні, соціальні, культурні відносини, загострює наявні в суспільстві протиріччя, демонструючи можливість їх вирішення насильницьким шляхом. Міжнародний тероризм – це глобальна проблема, яка потребує адекватної реакції всього міжнародного співтовариства. Водночас у контексті виявів міжнародного тероризму під час анексії Автономноїреспубліки Крим та подій на Сході України цяпроблема для нашої держави набуває особливоїактуальності. Еволюція тероризму, з одного боку,та інноваційні процеси розвитку суспільства,з іншого, викликають необхідність переосмислення базових принципів, традиційних способіворганізації антитерористичної діяльності й формування інноваційних підходів до забезпеченняміжнародної безпеки, розроблення й узгодженняяких актуалізується, зокрема, на міжнародноправовомурівні [1].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
208
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
81

Downloads

Ukraine Ukraine
210
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Khutoryanetsʹ_terrorism.pdf 1,12 MB Adobe PDF 212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.