Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78966
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правові та організаційні проблеми екологічного контролю в Україні
Authors Churylova, Tetiana Mykolaivna  
Keywords екологічний контроль
экологический контроль
environmental control
екологічна безпека
экологическая безопасность
ecological safety
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78966
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Чурилова, Т.М. Правові та організаційні проблеми екологічного контролю в Україні [Текст] / Т.М. Чурилова // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 198-203.
Abstract Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, яке закріплене у ст. 50 Конституції України є одним із фундаментальних природних прав людини. Реалізація цього права нерозривно пов’язана з охороною навколишнього природного середовища. Без належної реалізації такого права неможливо забезпечити гідне існування людини. Серед обов’язків держави ст. 16 Конституції України зазначає забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України. На виконання цього обов’язку спрямована діяльність органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування. Напрями такої управлінської діяльності є взаємопов’язаними, адже спрямовані на досягнення єдиної мети - створення та підтримка таких умов, за яких людина і природа співіснували б у гармонії. До таких напрямів або функцій, серед інших, відносяться: моніторинг, ведення кадастрів природних ресурсів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, екологічний контроль, екологічні стандарти та нормативи.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Czechia Czechia
1199
Greece Greece
1
Ireland Ireland
29920
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
3504240
United Kingdom United Kingdom
3504243
United States United States
2561158
Unknown Country Unknown Country
1188

Downloads

China China
675000
Czechia Czechia
674996
France France
392
Germany Germany
674996
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
910768
United Kingdom United Kingdom
59839
United States United States
2561158

Files

File Size Format Downloads
Churilova_ecology.pdf 1,36 MB Adobe PDF 5557152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.