Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78970
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб визначення елементного складу поліфлорного меду методом рентгенівської флуоресценції з метою виявлення його географічного походження
Authors Kasianchuk, Viktoriia Viktorivna
Berhilevych, Oleksandra Mykolaivna
Негай, І.В.
Sukhodub, Leonid Fedorovych
Sukhodub, Liudmyla Borysivna
Keywords рентгенівська флуоресценція
рентгеновская флуоресценция
X-ray fluorescence
поліфлорний мед
полифлорный мед
polyfloral honey
Одеський регіон
Одесский регион
Odessa region
Type Patent
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78970
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License Copyright not evaluated
Citation Пат. 136488 U Україна МПК G01N 23/223 (2006.01), G01N 33/02 (2006.01). Спосіб визначення елементного складу поліфлорного меду методом рентгенівської флуоресценції з метою виявлення його географічного походження / В.В. Касянчук, О.М. Бергілевич, І.В. Негай та ін. (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u 201901235; заявл. 07.02.2019; опубл. 27.08.2019, бюл. № 16.
Abstract Спосіб визначення елементного складу біологічного объекта, що включає використання методу рентгенівської флуоресценції, який відрізняється тим, що як біологічний об'єкт використовують, принаймні, Одеський поліфлорний мед, свіжий та, який зберігався один рік, при цьому за допомогою енергодисперсійного рентгенофлюоресцентного спектрометра визначають в пробах меду інтенсивність сигналів рентгенівського випромінювання хімічних елементів та визначають вміст в пробах меду маркерних хімічних елементів, таких як Сl, К, Са, які є характерними для складу меду, що за походженням належить до Одеського регіону, за визначенням найбільших інтенсивностей сигналів рентгенівського випромінювання, порівнюють їх з характерними значеннями для поліфлорних видів меду Одеського регіону та ідентифікують належність проб меду до цього регіону за умови, якщо інтенсивність сигналів рентгенівського випромінювання елементів знаходиться в наступних межах: для свіжого меду Сl від 27075 до 29429 К від 47296 до 41546 Са від 75572 до 6928 для меду, який зберігався 1 рік Сl від 40383 до 37044 К від 43589 до 42591 Са від 15495 до 10006
Appears in Collections: Патенти

Views

Ukraine Ukraine
5

Downloads

Ukraine Ukraine
4

Files

File Size Format Downloads
136488_Kasianchuk.pdf 419,69 kB Adobe PDF 4

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.