Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78974
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Актуальні проблеми визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні
Authors Двойних, В.В.
Denysenko, Serhii Ivanovych  
Keywords рішення іноземного суду
решения иностранного суда
foreign court decision
міжнародне право
международное право
international law
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78974
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Двойних, В.В. Актуальні проблеми визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні [Текст] / В.В. Двойних, С.І. Денисенко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 152-155.
Abstract Згідно із Законом України «Про визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів» [1] під рішенням іноземних судів розуміється рішення іноземних судів у цивільних, трудових, сімейних справах, вироки іноземних судів у кримінальних справах у частині, що стосується конфіскації майна та відшкодування шкоди потерпілим, а також рішення іноземних арбітражів та акти інших органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних, трудових, сімейних справ, що набули чинності й підлягають визнанню та виконанню на території України відповідно до міжнародних договорів України. Визнання рішення іноземного суду – це поширення законної сили рішення іноземного суду на територію України, а його виконання – це застосування засобів примусового виконання, аналогічних до виконання рішень державних українських судів.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Austria Austria
1
China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
679
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
108
Unknown Country Unknown Country
682

Downloads

Austria Austria
1
France France
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
680
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Dvoynikh_international_law.pdf 1,08 MB Adobe PDF 685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.