Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78987
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Податковий розрив як один із найважливіших показників ефективності податкової системи
Authors Самойлікова, Анастасія Вікторівна
Samoilikova, Anastasiia Viktorivna
Ткаченко, Р.Р.
Keywords податковий розрив
налоговый разрыв
tax gap
податкова система
налоговая система
tax system
адміністрування податків
администрирование налогов
tax administration
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78987
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Самойлікова, А.В. Податковий розрив як один із найважливіших показників ефективності податкової системи [Текст] / А.В. Самойлікова, Р.Р. Ткаченко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О.Ф. (Україна, Суми, 28 – 29 квітня 2020 р.) / за заг. ред.: Т.А. Васильєва, О.В. Шкарупа. – Суми: СумДУ, 2020. – С. 101-102.
Abstract Обгрунтовується, що податковий розрив є одним із найважливіших показників ефективності податкової системи в умовах загострення проблеми ухилення від сплати податків. Розглядаються сутність та причини виникнення податкового розриву, методи його розрахунку. Звертається увага на можливості визначення рівня тіньової економіки за допомогою досліджуваного показника.
Обосновывается, что налоговый разрыв является одним из важнейших показателей эффективности налоговой системы в условиях обострения проблемы уклонения от уплаты налогов. Рассматриваются сущность и причины возникновения налогового разрыва, методы его расчета. Обращается внимание на возможности определения уровня теневой экономики с помощью исследуемого показателя.
It is proved that the tax gap is one of the most important indicators of the effectiveness of the tax system in the context of the exacerbation of the problem of tax evasion. The essence and causes of the tax gap, methods of its calculation are considered. Attention is drawn to the possibility of determining the level of the shadow economy using the studied indicator.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
20

Downloads

Ukraine Ukraine
21

Files

File Size Format Downloads
Samoilikova_tax_gap.pdf 474,44 kB Adobe PDF 21

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.