Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79000
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств
Authors Ablieieva, Iryna Yuriivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-2333-0024
Keywords SWOT-аналіз
SWOT-анализ
SWOT analysis
планування
планирование
planning
діяльність підприємств
деятельность предприятий
activity of enterprises
Type Learning Object
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79000
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 183 "Технології захисту довкілля" та 101 "Екологія" всіх форм навчання / І. Ю. Аблєєва. — Електронне видання каф. екології та природозахисних технологій. — Суми : СумДУ, 2020. — 233 c.
Abstract Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами теоретичних та методичних основ із застосування SWOT-аналізу під час стратегічного планування діяльності підприємств різних галузей промисловості з урахуванням екологічних, економічних і соціальних аспектів розвитку; опанування методологією проведення галузевого аналізу та діагностики галузі; визначення контексту підприємства за допомогою SWOT-аналізу, SNW-аналізу, аналізу п’яти сил Портера, PEST-аналізу.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

China China
1
Czechia Czechia
765145255
Finland Finland
1
France France
-2072395806
Germany Germany
-1715978993
Greece Greece
1
Ireland Ireland
-2072395844
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
21220
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Russia Russia
-2072395994
Singapore Singapore
-951039450
Slovakia Slovakia
1
South Africa South Africa
702559593
Spain Spain
1
Sweden Sweden
22758005
Ukraine Ukraine
-1902078863
United Kingdom United Kingdom
765145237
United States United States
-607228697
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
467966

Downloads

Australia Australia
474573114
Austria Austria
-951039456
Azerbaijan Azerbaijan
1
Belgium Belgium
-2072395993
Bulgaria Bulgaria
462219431
Canada Canada
-607228696
Croatia Croatia
1
Cyprus Cyprus
382027727
Czechia Czechia
1098038269
Denmark Denmark
-2072395721
Egypt Egypt
1814048764
Estonia Estonia
1814048759
Finland Finland
-1273424886
France France
-607228694
Georgia Georgia
1814048817
Germany Germany
-607228694
Gibraltar Gibraltar
1
Hungary Hungary
382027749
Iran Iran
1302299619
Ireland Ireland
-1902078906
Italy Italy
1302299525
Japan Japan
2076385877
Kazakhstan Kazakhstan
1
Latvia Latvia
474573244
Lithuania Lithuania
131350
Luxembourg Luxembourg
1
Mexico Mexico
6951
Moldova Moldova
1814048784
Netherlands Netherlands
-607228683
Norway Norway
913810679
Poland Poland
-1902078904
Romania Romania
-607228696
Russia Russia
-1715979003
Serbia Serbia
1
Singapore Singapore
87985
Slovakia Slovakia
-798911454
Slovenia Slovenia
1
South Africa South Africa
702559594
Spain Spain
-1902078880
Sweden Sweden
765145426
Switzerland Switzerland
-607228692
Turkey Turkey
1748057754
Ukraine Ukraine
-547481769
United Kingdom United Kingdom
1098038218
United States United States
-607228695
Unknown Country Unknown Country
-951039459
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Ablieieva_SWOT_analiz.pdf 3 MB Adobe PDF 98972363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.