Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79024
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості укладання договору страхування в Україні
Authors Солдатенко, М.Д.
Hrybachova, Iryna Petrivna
Keywords договір страхування
договор страхования
insurance contract
страховий поліс
страховой полис
insurance policy
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79024
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Солдатенко, М.Д. Особливості укладання договору страхування в Україні [Текст] / М.Д. Солдатенко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 263-267.
Abstract В даний час підприємницька діяльність, разом з іншими формами власності відіграє важливу роль у формуванні та функціонуванні ринкової економіки держави, тому суб’єкти господарської (підприємницької) діяльності потребують захисту своїх інтересів та майнових прав все більше, оскільки вірогідність різноманітних ризиків зростає. Велика зацікавленість у створенні адекватного ринку страхових послуг виникає не тільки у суб’єктів господарювання, а також у держави, що заінтересована у потрібному страховому захисту її державного майна. Дані питання вирішуються через упровадження в Україні певних перевірених у світовій практиці видів і форм страхування. Договором страхування можемо визначити цивільно-правову угоду, що виникає між страховиком і страхувальником. Він регулює їх взаємні обов’язки, що визначені в умовах даного виду страхуванні. Договір страхування у своїй основі визначається, як договір про прийняття та передачу певного ризику. За страхову премію страховик зобов’язується відшкодувати втрати страхувальнику, що відбулися через настання події, зумовленої в договорі страхування. Даний договір має бути укладений на основі визначених законом правил страхування [1, с. 979].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
285
Cyprus Cyprus
1
Germany Germany
107362468
Greece Greece
1
Ireland Ireland
286433
Lithuania Lithuania
9214071
Netherlands Netherlands
4823
Romania Romania
887186
Ukraine Ukraine
-522871236
United Kingdom United Kingdom
179443
United States United States
-1918579886
Unknown Country Unknown Country
872837413

Downloads

Lithuania Lithuania
9214072
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
-522871235
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1233065001

Files

File Size Format Downloads
Soldatenko_insurance.pdf 1,25 MB Adobe PDF 719407840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.