Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79025
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Компенсація витрат на правничу допомогу в цивільному процесі
Authors Харченко, А.Л.
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych  
Keywords правова допомога
правовая помощь
legal assistance
відшкодування судових витрат
возмещение судебных расходов
reimbursement of court costs
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79025
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Харченко, А.Л. Компенсація витрат на правничу допомогу в цивільному процесі [Текст] / А.Л. Харченко, М.О. Думчиков // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 267-272.
Abstract Досліджуючи судову практику у сфері вирішення цивільних спорів, можна помітити тенденцію того факту, що суди досить часто відмовляють або частково задовольняють і задоволенні вимог, щодо відшкодування витрат на правову допомогу, навіть у тому разі, коли рішення ухвалюють на користь такої особи. Актуальність цього питання також зумовлює оновлення чинного цивільного процесуального законодавства України. Проблематику та правову природу витрат на правову допомогу в цивільному процесі досліджували такі науковці: М. Рожкова, К. Шмотін, В. Заборовський, Т. Варфоломеєва, В. Личко, Е. Васьковський, О. Антонюк, І. Головань, Г. Тріпульський та ін. Якщо звертатися до статистики судової практики, то вбачається, що у 2019 році районні суди міста Києва за клопотанням сторони цивільного процесу, зазвичай відшкодовували декілька (2-3) тисячі гривень витрат на правничу допомогу. Навіть у випадках, коли ціна позову могла сягати мільйонів гривень, суди могли компенсувати суму у декілька тисяч, що в такому разі у десятки разів менше судового збору, який було сплачено на користь держави для ведення справи.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
269
Greece Greece
1
Ireland Ireland
22473
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
83676
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
190097

Downloads

Germany Germany
9474
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
44948
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
83674

Files

File Size Format Downloads
Kharchenko_reimbursement.pdf 1,36 MB Adobe PDF 138098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.