Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79026
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Міжнародний досвід регулювання вільних ліцензій
Authors Філоненко, С.С.
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych  
Keywords авторське право
авторское право
copyright
вільна ліцензія
свободная лицензия
free license
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79026
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Філоненко, С.С. Міжнародний досвід регулювання вільних ліцензій [Текст] / С.С. Філоненко, М.О. Думчиков // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 272-275.
Abstract В результаті розвитку суспільних відносин, пов’язаних з укладенням договорів щодо передачі права на доступ до об’єктів інтелектуальної власності, стрімко розвивається інститут вільних ліцензій, за допомогою якого здійснюється укладення договору щодо вільного доступу до творів чи інших авторських прав у цифровому просторі. Останнім часом, досить поширеним явищем стало бажання правовласників передати повністю або тільки частину твору для загальносуспільного використання. Саме це стало підставою виникнення такого виду договору як вільні публічні ліцензії. Головна особливість даного виду правовідносин полягає втому, що автор повідомляє користувача про обмеження свого авторського права. Прикладом може бути ситуація, коли правоволоділець надає право третій особі використовувати твір й вносити до нього поправки, виправлення, але лише для некомерційних цілей. Варто підкреслити, що під вільної ліцензією варто розуміти не обов’язково безкоштовну, а таку, що буде існувати на умовах вільного ринку, торгівлі, свободи волі. Однак, у більшості випадках вільна ліцензія існує на безоплатній основі. Під час обмеження обсягу захисту авторського об’єктаправоволодільцем інтереси потенційних користувачів не враховуються. На них лише покладається право прийняття або неприйняття права на доступ до твору на умовах вільної ліцензії.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
237
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
725

Downloads

China China
92
France France
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
91
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
724

Files

File Size Format Downloads
Filonenko_copyright.pdf 1,01 MB Adobe PDF 910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.