Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79048
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title До питання про договір комерційної концесії в українському законодавстві
Authors Аллахвердієв, Р.
Yanishevska, Kateryna Dmytrivna
Keywords договір комерційної концесії
договор коммерческой концессии
commercial concession agreement
франчайзинг
franchising
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79048
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Аллахвердієв, Р. До питання про договір комерційної концесії в українському законодавстві [Текст] / Р. Аллахвердієв, К.Д. Янішевська // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 322-324.
Abstract В українській економіці важливе місце займає малий і середній бізнес, більшість якого, на жаль, має проблеми, пов’язані із залученням джерел фінансування. Самофінансування не є доступним для усіх суб’єктів малого і середнього підприємництва, оскільки вони мають недостатній оборотний капітал або замало знань для управління та комерційної діяльності. Вихід з такої ситуації більшість підприємців знаходить у законодавчо закріпленій можливості взаємодії малого і великого підприємництва шляхом укладання договорів комерційної концесії, який відповідно до статті 1115 Цивільного кодексу полягає у зобов’язанні однією стороною (правоволоділецем) надання другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг [1]. Поняття «комерційної концесії» у жодному нормативному акті на сьогодні досі не має. Досліджуючи зміст даної норми можна зазначити, що головною метою укладення договору комерційної концесії, з боку користувача, є отримання«комплексу» прав для виготовлення та успішної реалізації товарів, надання послуг чи виконання робіт, що впливатиме на розширення ділової репутації іншої особи. З позиції правоволодільця – це можливість створення виробничої, торгової чи збутової ланки в мережі свого бізнесу для просунення товарів чи послуг, розширення ринку їх збуту. Тобто, є зрозумілим, що в укладенні договору комерційної концесії зацікавлені обидві сторони.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
63

Downloads

Ukraine Ukraine
65

Files

File Size Format Downloads
Allakhverdiyev_franchising.pdf 916,44 kB Adobe PDF 65

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.