Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79053
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості траснферу доменного імені до іншого реєстратора
Authors Савицька, І.В.
Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych  
Keywords доменне ім'я
доменное имя
domain name
трансфер доменного ім'я
трансфер доменного имени
domain name transfer
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79053
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Савицька, І.В. Особливості траснферу доменного імені до іншого реєстратора [Текст] / І.В. Савицька, М.О. Думчиков // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 337-341.
Abstract Сьогодні більшість людських відносин перейшли у віртуальну площину, що стає причиною інтенсивного розвитку інформаційно-технологічних відносин. Як наслідок, стрімка розробка нових об’єктів у сфері ІТ-відносин, що активно впроваджуються та використовуються. Саме завдяки розвитку Інтернет-простору та електронної комерції, кожна компанія або інша зацікавлена особа може мати власний веб-сайт для реклами, пропонування продажу товарів чи послуг або іншої інформації, яка може бути корисною для потенційного відвідувача сторінки. Але така веб-сторінка не може існувати без доменного імені, як його основи. Доменне ім’я – це унікальна адреса в мережі Інтернет для адресації на неї комп’ютерів та ресурсів [3]. Закон України «Про телекомунікації» при визначенні домену використовує позначення частини адресного простору мережі [1]. Доменне ім’я володіє всіма ознаками обігоздатності: 1) кожне доменне ім’я є унікальним; 2) права на кожне доменне ім’я є винятковими і належать володільцю (адміністратору) доменного імені; 3) право на доменне ім’я є відчужуваним, тобто може бути передане від однієї особи іншій; 4) доменне ім’я має певну цінність, тобто має ринкову вартість [4, с. 41].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
19

Downloads

Ukraine Ukraine
18

Files

File Size Format Downloads
Savitskaya_domain_name.pdf 1,26 MB Adobe PDF 18

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.