Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79075
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title До питання проблеми патентування лікарських засобів
Authors Hlushchenko, Nataliia Volodymyrivna  
Keywords охорона здоров'я
здравоохранение
health care
інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79075
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Глущенко, Н.В. До питання проблеми патентування лікарських засобів [Текст] / Н.В. Глущенко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 362-365.
Abstract Інновації в охороні здоров'я передбачають впровадження нових ідей, методів та програм покращення стану здоров'я населення. На даний час потреба в таких інноваціях, як нові лікарські засоби, фармацевтичні препарати, діагностика та медичні приладибільша, ніж будь-коли. Нові класи діагностики, вакцин та терапевтичних засобів та нові підходи до векторного контролю можуть випливати з вивчення людських, патогенних та векторних геномів. Значна частина світового населення, особливо в країнах, що розвиваються, мають перешкоди щодо доступу до нових медичних препаратів. Причини варіюються від слабких систем постачання до недоступних цін. Факторами, які рухають інновації, є часто упереджене ставлення до умов, які непропорційно впливають на населення країн, що розвиваються. Наприклад, з 1325 нових лікарських засобів, розробка яких розпочалась між 1975 і 1977 роками, лише 11 були створені для лікування тропічних захворювань. Створення нових методів лікування та медичних препаратів для подолання хвороб, які поширені у країнах, що розвиваються, відбувається значно повільніше через недостатнє інвестування з боку державного сектору. Процес приведення нового товару на ринку є і дорогим, і тривалим [1].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
32

Downloads

Ukraine Ukraine
31

Files

File Size Format Downloads
Glushchenko_health_care.pdf 1,08 MB Adobe PDF 31

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.