Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79076
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комерційна таємниця як специфічний об’єкт інтелектуальної власності
Authors Полулях, О.В.
Chernadchuk, Oleksandr Viktorovych
Keywords комерційна таємниця
коммерческая тайна
a trade secret
інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79076
Publisher
License In Copyright
Citation Полулях, О.В. Комерційна таємниця як специфічний об’єкт інтелектуальної власності [Текст] / О.В. Полулях, О.В. Чернадчук // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 360-362.
Abstract Чим більше інформаційна галузь залучається в комерційний обіг, тим більшою є потреба в захисті інтересів власників комерційної таємниці [1]. Одним з важливіших чинників, які забезпечують належний рівень безпеки суб’єкта господарювання є захист інформації, яка є секретною (комерційною таємницею). Важливою особливістю комерційної таємниці в Україні є те, що до винної особи може бути застосована юридична відповідальність різної галузевої належності [2]. Закономірність розгляду змісту права інтелектуальної власності на комерційну таємницю та безпосередньої сутності цього об’єкта права інтелектуальної власності обумовлена необхідністю визначення правової характеристики порушень передбачених нормами цивільного та господарського, адміністративного та кримінального права. Право інтелектуальної власності належить кожному, воно закріплене на конституційному рівні. Інтелектуальна діяльність – це розумова, творча, духовна праця в різних галузях науки, спрямована на створення та впровадження інновацій. Результати творчої діяльності, які підлягають законодавчій охороні, є об’єктами права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності в об’єктивному розумінні – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з приводу створення, використання, охорони результатів творчої діяльності [3].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
1080
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
2677
Romania Romania
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
9613
United Kingdom United Kingdom
247
United States United States
246

Downloads

Canada Canada
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
2678
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
9614
United Kingdom United Kingdom
575

Files

File Size Format Downloads
Polulyakh_intellectual_property.pdf 904,96 kB Adobe PDF 12871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.