Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79084
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Професійний відбір суддів за новою судовою реформою як забезпечення функціонування судової системи України
Authors Чегренець, Н.В.
Бомбергер, І.Л.
Keywords судова реформа
судебная реформа
judicial reform
судоустрій
судоустройство
judicial system
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79084
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Чегренець, Н.В. Професійний відбір суддів за новою судовою реформою як забезпечення функціонування судової системи України [Текст] / Н.В. Чегренець, І.Л. Бомбергер // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 288-292.
Abstract Актуальність теми дослідження. Як відомо, в 2016 році в Україні була проведена судова реформа, результатом якої стали дуже великі зміни в усій судовій системі. Враховуючи масштаби даної реформи, в даному випадку ми будемо обговорювати декілька аспектів, у тому числі й відбір кандидатів на посаду судді. Дане питання є безперечно актуальним на сьогодні, що зумовлено, на нашу думку, перш за все досить низьким, порівняно з іншими гілками влади рівнем довіри громадян України до судової влади загалом. Тому метою даної роботи є вивчення питання професійного відбору суддів за новою судовою реформою як одного із засобів забезпечення функціонування судової системи України.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
102
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
48
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
205

Downloads

Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
43
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Chehrenets_court.pdf 1,33 MB Adobe PDF 46

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.