Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79086
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Cпортивне право в Україні: проблеми, перспективи
Authors Steblianko, Alina Volodymyrivna
Churylova, Tetiana Mykolaivna  
Keywords спортивне законодавство
спортивное законодательство
sports legislation
спортивне право
спортивное право
sports law
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79086
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Стеблянко, А.В. Cпортивне право в Україні: проблеми, перспективи [Текст] / А.В. Стеблянко, Т.М. Чурилова // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 294-299.
Abstract Спорт як соціальне явище впливає на різні сфери суспільства, тому в багатьох країнах світу спостерігається стрімкий розвиток спортивного права. Україна не є винятком. Проте у зв’язку з тим, що спортивне право є відносно новим явищем, існують проблеми, що гальмують його розвиток і не сприяють становленню спортивного права як комплексної галузі права в системі права України. Зокрема, існують суперечки щодо того, які саме відносини входять в предмет спортивного права: у сфері фізичної культури, в області спорту або ж тільки професійного спорту. Тобто ставиться питання, на скільки зазначені суспільні відносини широкі. Одна з точок зору ґрунтується на співвідношенні понять фізична культура і спорт, а саме входження останнього до першого, і, відповідно, вважається, що в якості предмета потрібно розглядати суспільні відносини в широкому сенсі: і спорт, і фізична культура входять в предмет. Інша точка зору протилежна. Деякі автори вважають, що до предмету спортивно-правового регулювання відносяться тільки професійні спортивні відносини [1, с. 142-143]. Неможливість однозначного виділення відносин, які входять до предмету спортивного права, породжує суперечки щодо місця спортивного права в національній правовій системі, призводить до неможливості окреслення обсягів регулювання сфери спорту, що і перешкоджає розвитку та становленню спортивного права. Однак ми переконані в існуванні предмета правового регулювання спортивного права, а питання однозначного окреслення відносин – є питанням часу.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
419
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
804578
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
106
Poland Poland
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
11274762
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
23356233
Vietnam Vietnam
1601

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
11274761
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
23356234
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Steblyanko_sport.pdf 1,36 MB Adobe PDF 34631000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.