Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79087
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Медична послуга як об’єкт правового регулювання
Authors Kolesnikova, Mariia Viktorivna
Сіваєва, М.В.
Keywords медичні послуги
медицинские услуги
medical services
медичне законодавство
медицинское законодательство
medical legislation
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79087
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Колеснікова, М.В. Медична послуга як об’єкт правового регулювання [Текст] / М.В. Колеснікова, М.В. Сіваєва // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 299-303.
Abstract Реформування вітчизняного медичного законодавства супроводжуються частою появою низки дискусійних позицій, що, вочевидь, помітно ускладнює процес організації здійснення медичного обслуговування населення. В складних умовах сьогодення, викликаних низкою внутрішніх і зовнішніх різнопланових та, нерідко, непередбачуваних негативних факторів для медичної сфери намічається тенденція до зниження якості організації надання медичних послуг у рамках медичного обслуговування населення. Не в останню чергу це обумовлюється недосконалим всебічним правовим врегулюванням процедури її надання (обмежений спектр прав пацієнта, відсутність чітко регламентованого порядку здійснення останньої за деякими видами, юридична обізнаність її учасників тощо). Вказане зумовлює потребу її характеристики з метою з’ясування особливостей останньої, як невід’ємної складовоїсучасного медичного обслуговування. Традиційно для будь-якої теоретичної одиниці слід, у першу чергу, визначити її поняття. Доцільно відмітити, що у нормах чинного відповідного законодавства не міститься визначення поняття "медична послуга". На цей часу законодавчий обіг увійшов у різні сфери правовідносин лише термін "послуга".
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
4

Downloads

Ukraine Ukraine
1

Files

File Size Format Downloads
Kolesnikova_medicine.pdf 1,04 MB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.