Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79091
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розвиток інституту авторського права в Україні та Латвії: порівняльний аналіз
Authors Utkina, Maryna Serhiivna  
Bondarenko, Olha Serhiivna
Keywords авторське право
авторское право
copyright
інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79091
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Уткіна, М.С. Розвиток інституту авторського права в Україні та Латвії: порівняльний аналіз [Текст] / М.С. Уткіна, О.С. Бондаренко // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 313-316.
Abstract Інститут авторського права є одним із ключових в системі права інтелектуальної власності в цілому. В Україні підвалини його становлення та розвитку були закладені давно. Проте, превалює думка, що як вітчизняне, так і латвійське законодавство у вищезазначеній сфері абсолютно повністю ґрунтується на радянському. Саме тому, актуалізується питання дослідження розвитку інституту авторського права в Україні та Латвії (в рамках наукового дослідження в Університеті Латвії (м. Рига) як пострадянських країн. При чому, одна із країн входить до складу Європейського союзу, інша – перебуває на стадії євроінтеграційних процесів. Цілком природнім є те, що усі пост-радянські країни мають певні схожі ознаки розвитку авторського права. Цілком вірною та зрозумілою є теза з приводу того, що під час перебування цих двох країн у складі СРСР, на їх територіях було чинним законодавство Радянського Союзу. Таким чином, в цілому, у розвитку авторського права України та Латвії можна виокремити наступні етапи: - пост-революційний період (1917-1925); - перша кодифікація радянського цивільного права (1922-1962); - друга кодифікація радянського цивільного права (1961-1991); - пост-радянський період авторського права Латвії та України.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
4

Downloads

Ukraine Ukraine
5

Files

File Size Format Downloads
Utkina_copyright.pdf 1,01 MB Adobe PDF 5

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.