Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79092
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Щодо взаємодії органів правової охорони права інтелектуальної власності
Authors Pakhomov, Volodymyr Vasylovych
Keywords інтелектуальна власність
интеллектуальная собственность
intellectual property
правова охорона
правовая охрана
legal protection
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79092
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Пахомов, В.В. Щодо взаємодії органів правової охорони права інтелектуальної власності [Текст] / В.В. Пахомов // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. (м. Суми, 21–22 травня 2020 р.) / редкол.: А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. – Суми: СумДУ, 2020. – Ч.1. – С. 316-319.
Abstract У енциклопедичному словнику В. І. Шинкарука взаємодія визначається як філософська категорія, яка відображає особливий тип відношення між об’єктами, при якому кожен з об’єктів діє (впливає) на інші об’єкти, приводячи їх до зміни, і водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об’єктів, що, у свою чергу, зумовлює зміну його стану [1, с. 512]. С. Л. Недов стверджує, що взаємодія проявляється в процесі взаємовпливу і використання можливостей один одного для досягнення власних цілей. Він наголошує на тому, що взаємодія виникає тамі тоді, коли взаємозв’язок між суб’єктами об’єднаний спільною метою [2, с. 125]. Таким чином,взаємодія учасників правової охорони права інтелектуальної власності – це відповідний процес, який полягає у взаємному впливові, співпраці органів державної влади, які реалізують державну політику щодо інтелектуальної власності, урядових та неурядових організацій, різних громадських формувань (громадських організацій), самих авторів та інших суб’єктів у напрямкустворення дієвої системи правової охорони інтелектуальних прав авторів, шляхом передання такими суб’єктами набутого досвіду, обміну інформацією, проведення публічних обговорень, колективних переговорів, конференцій (здійснення соціального діалогу).
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
3

Downloads

Ukraine Ukraine
1

Files

File Size Format Downloads
Pakhomov_property.pdf 943,14 kB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.